Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието (JJPTP)

Програмата ще предостави на 21 млади юристи краткосрочно професионално обучение в САЩ, фокусирано върху най-добрите практики в сферата на върховенството на закона.

Участници в програмата ще бъдат 7 български съдии, 7 прокурори и 7 адвокати, високо мотивирани да приложат в България наученото. През първата половина на юни 2016 година избраните участници ще преминат двуседмично обучение в САЩ.

Програмата е финансирана от Фондация „Америка за България” и се администрира от Института за международно образование.

 • Йорданка Бекирска - Специализирана адвокатска кантора „Русинова и Бекирска“
 • Мартин Бъбаров - Адвокатско бюро "Брайков"
 • Елица Василева – Софийска районна прокуратура
 • Галина Герасимова – Районен съд – Видин
 • Йорданка Дачева-Толева – Областна прокуратура – Бургас
 • Мария Димитрова - Софийска адвокатска колегия
 • Петя Драганова – Областна прокуратура – Стара Загора
 • Ивайло Иванов – Районен съд – Русе
 • Димитър Калдамуков – Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"
 • Стоян Мадин – Софийски районен съд
 • Венета Минева – Районна прокуратура – Сливен
 • Стоян Михов - Софийски районен съд
 • Диана Мицканова – Районна прокуратура – Плевен
 • Анастас Пунев – Софийска адвокатска колегия
 • Галя Русева – Районен съд – Ямбол
 • Иван Стефанов – Софийска районна прокуратура
 • Анелия Татарова - Адвокатска кантора „Татарова“
 • Ваня Тенева – Районен съд – Казанлък
 • Тодор Тодоров - Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници“
 • Мирослава Чифчиева – Районна прокуратура – Перник
 • Пламен Шумков – Районен съд – Враца
 • Кандидатите трябва да са български граждани, които живеят и работят в България;
 • Кандидатите трябва да са съдии, прокурори или адвокати;
 • Кандидатите трябва да имат до 10 години професионален опит като магистрати от граждански съдилища или прокуратури, или като адвокати;
 • Кандидатите трябва да имат висока мотивация да приложат в България наученото и да допринасят с работата си за укрепване на независимостта на съдебната система и за издигане на професионалните стандарти в правораздаването;

Моля да изтеглите и попълните на български език Формуляр за кандидатстване по програма „Обучение за професионалисти в сферата на правосъдието.

Документи за кандидатстване по програмата се подават само по електронен път като крайният срок е 21 февруари 2016 година (18.00 часа, българско време). Кандидатите трябва да изпратят попълнен формуляр (Word file) за кандидатстване на имейл адрес bylp@iie.org

Избраните участници ще преминат обучение в САЩ в продължение на 14 дни, като програмата покрива следните разходи:

 • Пътни разходи за самолетни билети до САЩ и обратно и за вътрешни полети в САЩ;
 • Разходи за хотели; Организирани обяди и вечери; Командировъчни;
 • Транспорт по време на срещите в отделните щати;
 • Застраховка;
 • Превод от и на английски и български език по време на програмата в САЩ;
 • Обучителни материали и ръководства;

За контакти

Може да се свържете с програмния ни администратор Елена Хаджисотирова: bylp@iie.org

Може да се свържете с програмния ни администратор Елена Хаджисотирова: bylp@iie.org

© 2016 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.