Bulgarian Young Leaders Program |Академия за училищни лидери | PTP

Академия за училищни лидери | PTP

Описание на програмата:

Програма „Академия за училищни лидери“ ще избере 30 български директори на държавни и общински училища за участие в едноседмичен семинар за професионално развитие в България. Семинарът, който ще се фокусира върху училищната култура и лидерство, ще бъде воден от американски експерти по педагогика и лидерски умения. По време на семинара участниците ще се научат как по-добре да идентифицират, анализират и да се справят с проблемите в своите училища. Освен това, до един месец след приключването на семинара, директорите ще трябва да разработят и предадат за оценка планове за подобряване на своите училища. Тези финални проекти ще са базирани на наученото по време на семинара и ще бъдат оценени от американските експерти. От 30те финални проекта, американското жури ще избере 10те най-добри проекта. Директорите чиито проекти бъдат избрани, ще участват в десетдневно професионално посещение в Ню Йорк, където ще имат възможност на посетят местни училища и да обменят опит с американски колеги/директори.


Program Description:

Principals Training Program (PTP) will select 30 Bulgarian high school principals from America for Bulgaria Foundation (ABF) partner schools for a week long education leadership seminar in Bulgaria. Furthermore, from among the seminar participants, IIE will select 10 finalists who will participate in a customized 10-day leadership and professional development experiential program in the U.S.  

Критерии за кандидатстване:

• Кандидатите трябва да са български граждани, които живеят и работят в България.
• Кандидатите трябва да са директори на държавни и общински училища в България (без ограничения за профила и статута на училището).
• Кандидатите трябва да имат интерес и мотивация да интегрират нови образователни методики и технологии в учебния процес;
• Кандидатите трябва да имат висока мотивация да приложат наученото в България и да допринасят с работата си за издигане на професионалните стандарти и подобряване на образователната система.

Eligibility:

 • Applicants must be Bulgarian citizens who currently work and reside in Bulgaria. 
 •  Applicants must be principals at state or municipal schools. 
 • Applicants must be interested in incorporating media and technology, as well as new pedagogical methodologies in the classroom. 
 • Applicants must demonstrate a track record of intellectual curiosity, striving for excellence in the classroom and be committed to pedagogical innovation. 

Срокът за кандидатстване по програмата за 2014 година приключи. За информация относно кандидастване за следващата програма, моля проверете този сайт през ноември 2014 година.


Note: The recruitment for PTP 2014 is now closed. Please check back in November 2014 for information regarding the next round of recruitment.

 

Какво предлага програмата?

Семинар в България

Избраните 30 участници ще преминат едноседмично обучение/ семинар в България, като програмата покрива следните разходи:

 • Пътни разходи до семинара и обратно;
 • Разходи за хотели;
 • Организирани закуски, обяди и вечери;
 • Командировъчни;
 • Превод от и на английски и български език по време на програмата
 • Обучителни материали и ръководства.

Семинар в САЩ

Избраните 10 финалиста , ще участват в десетдневно професионално посещение в Ню Йорк, където ще имат възможност на посетят местни училища и да обменят опит с американски колеги/директори на държавни училища в Ню Йорк, като се покриват следните разходи:

 • Пътни разходи до семинара и обратно;
 • Разходи за хотели;
 • Организирани закуски, обяди и вечери;
 • Командировъчни;
 • Превод от и на английски и български език по време на програмата;
 • Обучителни материали и ръководства.

За избора на 10-те финалисти няма изискване на владеят английски език.

Споделяне на опит

След завръщането си в България, 10-те финалисти ще имат ангажимента да направят 2 публични презентации до края на текущата учебна година, в които да представят опита си по програмата и придобития опит, който ще приложат в работата си.


Program Benefits

Bulgarian Seminar

The 30 selected principals will participate in a week long professional development seminar in Bulgaria. The seminar will cover the following:

 • Accommodations 
 • Ground transportation 
 • Meals 
 • Translation in Bulgarian 
 • Training manuals and education materials
 • USA Seminar

From among the 30 Bulgarian seminar participants, 10 finalists will be selected to participate in a ten day professional study tour in New York City (NYC).  During their study tour, the 10 Bulgarian principals will visit NYC schools and observe and network with American principals. Here is what is covered:

 • Transportation to and from USA 
 • Hotel accommodations  
 • Transportation 
 • Group meals 
 • Per diem allowance 
 • Insurance 
 • Translation in Bulgarian 
 • Training manuals and education materials
 • Presentation Commitment

Upon returning to Bulgaria, the 10 principals will organize and facilitate two presentations about lessons learned from their study tours, and about how they plan to incorporate the newly acquired knowledge in their schools.

Може да се свържете с програмния ни администратор: bylp@iie.org.


For more information, please contact the program administrator at bylp@iie.org.

© 2014 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.