เกี่ยวกับเรา

IIE-SEA Office

สถาบันการศึกษานานาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทำงานด้านการศึกษามากว่า 50 ปี ในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีทางด้านวัฒนธรรม และเปิดโอกาสด้านการพัฒนาทางการศึกษาแก่ชาวไทยและประชาชนที่อาศัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กิจกรรมของสำนักงานกรุงเทพฯ:

  • นิทรรศการศึกษาต่อในสหรัฐฯ
  • ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TOEFL, GRE, USMLE, PMI, SOA, MCAT, AMC ฯลฯ
  • ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม
  • จำหน่ายชุดการเตรียมสอบโทเฟิลเสมือนจริง (TOEFL test prep materials)
  • การให้บริการด้านการศึกษาอื่น ๆ

© 2016 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.