บริการด้านการสอบ

ไอไออีเซ้าท์อีสเอเชียเป็นศูนย์สอบโพรเมทริค (PTC) สำหรับการจัดสอบมาตรฐานในระดับนานาชาติ ตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานที่จัดสอบที่ศูนย์ไอไออี ได้แก่

GRE: Graduate Record Examination General Test

MCAT: Medical College Admission Test

PMI: Project Management Institute

SCAT: School and College Ability Test

SOA: Society of Actuaries

USMLE: United States Medical Licensing Examination

*ข้อสอบมาตรฐานระดับนานาชาติอื่นๆที่จัดสอบโดยศูนย์โพรเมทริคสามารถดูเพิ่มเติมได้ใน Prometric

สมัครสอบออนไลน์

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่ศูนย์ Prometric

ศูนย์รับสมัครสอบภูมิภาค (RRC)

ศูนย์รับสมัครสอบภูมิภาค (RRC), Region #6 กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เป็นศูนย์ให้คำแนะนำและรับสมัครสอบ

สมัครสอบทางโทรศัพท์ได้ที่: + 603-7628-3333
แฟกซ์: + 603-7628-3366
อีเมล์: Prometric Contacts
บัตรเครดิตที่รับ: VISA, Master Card และ American Express
วันสอบ: อังคาร, พุธ, และศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
*ศูนย์สอบอาจเปิดสอบวันจันทร์และวันพฤหัสในบางกรณี
รหัสศูนย์สอบ: 8481
Location:

PROMETRIC Test Center
6 th Floor, Maneeya Center North
518/3 Ploenchit Road, Pathumwan
Bangkok, 10330
(BTS: Chidlom Station; Exit 2)

© 2016 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.