กรุงเทพฯ

งานศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ จัดขึ้นเป็นประจำในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา คลิ๊กที่นี่

© 2015 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.