Program Sponsor
Contact Information

Кандидатите следва да изпратят пакета от документи по електронна поща на bylp@iie.org.

Обща информация за програмата „Младите лидери на България”

Програмата има за цел да подбере най-талантливите студенти, както и млади професионалисти от сферата на правосъдието и образованието да им предложи уникални образователни програми в САЩ. Чрез програмата „Младите лидери на България”, Фондация Америка за България има за цел да подпомогне не само общественото развитието и икономическо израстване в България, но също така и да повиши съвместното разбирателство и продължаващо сътрудничество между млади лидери и професионалисти в САЩ и България.

Програма „Младите лидери на България” предлага четири основни компонента:

  1. Компонент „Предприемачество и лидерски умения”
  2. Компонент „Академия за училищни лидери”
  3. Компонент „Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието”
  4. Компонент „Обещаващи лидери в образованието”

Program Sponsor
Contact Information

Кандидатите следва да изпратят пакета от документи по електронна поща на bylp@iie.org.

THIS PROGRAM IS ADMINISTERED BY IIE

Facebook   Twitter   LinkedIn   YouTube   Instagram   RSS Feed

© 2016 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.