Лятна предприемаческа програма (SEP)

Лятната предприемаческа програма дава възможност за краткосрочно обучение чрез опит на 30 български студенти от всички акредитирани университети в България и на млади професионалисти до 35 годишна възраст, като не присъжда академична степен.

За срок от пет седмици интензивно обучение по предприемачество участниците ще усвоят основните принципи на бизнеса, които са необходима предпоставка за успех във всяко предприемаческо начинание. Занятията се провеждат във водещи бизнес училища в САЩ, като колежа Бабсън от признати академични преподаватели, успели предприемачи и директори на компании в САЩ. По програмата се преподават както теоретични занятия по бизнес, така и функционални умения.

Темите, включени в лятната предприемаческа програма, обхващат:

Функционални умения Бизнес умения
Комуникация Матрица за създаване на бизнес модел
Дизайн мислене Пазарно проучване и експериментиране
Лидерство Анализ за икономическа целесъобразност
Преговори Стратегия за нова предприемаческа инициатива
Ефективна работа в екип Финанси на предприемачеството
Даване и получаване на конструктивна обратна връзка Професионални продажби
Действие в мрежа Бизнес презентация
Стратегия за навлизане на пазара

Проекти

Концепциите за бизнес, които се усвояват в час, се затвърждават чрез практическо приложение в екипи по предприемачески проекти. Като част от Лятната предприемаческа програма, участниците работят в екипи (пет до шест души в екип) за разработване на нова предприемаческа инициатива.

Напредъкът на участниците се отчита чрез ежедневни индивидуални и екипни задания, свързани с предприемаческите проекти. Участниците научават как най-успешно да представят (“pitch”) своите идеи чрез почти ежедневни упражнения по бизнес презентация (“rocket pitches”). Като преполовят програмата, екипите правят кратка презентация на своите предприемачески идеи пред комисия от преподаватели в намален състав, която дава своите коментари. В заключителната част на програмата всеки екип прави напълно разработена презентация пред комисия от инвеститори и опитни предприемачи. Целта на тези презентации е да се получат ценни насрещни мнения от екипа относно икономическата жизнеспособност на бизнес-плана на предприемаческата идея.

 • Кандидатите трябва да са български граждани, които понастоящем учат и живеят в България.
 • Кандидатите трябва добре да владеят английски език.
 • Кандидатите трябва да са завършили поне две години от следването си в акредитиран ВУЗ в България преди да участват в “Лятната предприемаческа програма”. Допустими кандидати са студенти, които в момента следват магистратура или млади хора, които в момента работят. Всички кандидати по програмата следва да са под 35 годишна възраст, считано от датата на крайният срок на програмата.

 • Кандидатите трябва да представят свидетелство за доказано висок академичен успех.
 • Кандидатите трябва да демонстрират лидерски умения и интерес към предприемачество.
 • Кандидатите трябва да демонстрират силен интерес към това да бъдат граждани на света, но и силна заинтересованост да отдадат своя принос на своята страна и своята общност.

За да кандидатствате по SEP следва да попълните нашата онлайн кандидатурa - SEP Online Application, както и да подготвите и изпратите допълнителните документи. Краен срок за подаване на онлайн кандидатурата и допълнителните документи е 14 февруари 2016 година (23:59 БГ време).

1. SEP Краен срок за подаване на документи по програмата:

 • Вашата онлайн кандидатура следва да се попълни и подаде не по-късно от 23:59 часа БГ време на 14 февруари 2016г.
 • Официалната академична справка (на хартиен носител) трябва да се изпрати по пощата не по-късно от 14 февруари 2016г.- дата на пощенско клеймо.
 • Копие на академичната справка в PDF трябва да бъде качено във Вашата онлайн кандидатура не по-късно от 23:59 часа БГ време на 14 февруари 2016г.

2. SEP Кандидатстване:

За да попълните нашата SEP онлайн кандидатура следва да посетите нашата онлайн платформa - SEP Online Application, След като се регистрирате (създавате собствен профил с имейл и парола) може да започнете да попълвате онлайн кандидатурата.

3. SEP допълнителни документи

За да е пълна Вашата кандидатура, следва да представите следните допълнителни документи:

 • Академична справка: Силно Ви препоръчваме да изисквате оригинална академична справка (с подпис и печат) от Вашият университет възможно най-скоро. Оригиналната академична справка (на хартиен носител) следва да изпратите по пощата (препоръчано с предимство) до 14 февруари 2016 година (дата на пощенско клеймо) на:

Елена Руменова Хаджисотирова
Bulgarian Young Leaders Program
П.К. 280, П.С.София 13
1113 София 13

ВАЖНО: Трябва да изисквате официална академична справка с печат и подпис от университета в който учите. Академичната справка показва всички Ваши предмети и оценки до момента, както и средният успех. Ако в момента на кандидатстване сте магистър първи семестър – моля да ни изпратите копие от Вашата диплома за бакалавър и оригинално уверение от университета, показващо, че в момента сте магистър първа година. Ако в момента сте млад работещ професионалист (роден през 1980 или по-късно), следва да представите Вашата последна диплома от университет (копие в PDF, качено в онлайн платформата и копие от дипломата на хартиен носител по пощата).

 • Копие в PDF на академичната справка: За по-голяма сигурност Ви препоръчваме да качите копие в PDF на Вашата академична справка в онлайн кандидатурата. Когато получите справката, направете PDF копие в един файл и я качете в онлайн платформата. Ако в момента на кандидатстване сте магистър първи семестър – моля да ни качите в един PDF файл копие от Вашата диплома за бакалавър и оригинално уверение от университета, показващо, че в момента сте магистър първа година. Ако в момента сте млад работещ професионалист (роден през 1980 или по-късно), следва да качите в един PFD файл в онлайн платформата копие от Вашата последна диплома от университет.
 • Certification Form: Тази форма е финалната стъпка във Вашата SEP онлайн кандидатура. Следва да принтирате тази страница, да я подпишете, да я сканирате в PDF и да я прикачите обратно към онлайн кандидатурата.

За повече информация, моля да се свържете с програмния администратор на имейл адрес: bylp@iie.org.

Избраните кандидати ще участват в петседмично обучение по предприемачество, което включва следното:

 • Пътуване до САЩ и обратно
 • Пътуване вътре в страната
 • Здравна застраховка с покритие за срока на програмата
 • Помощ при кандидатстването за виза за САЩ
 • Такси за обучение по всички модули
 • Настаняване и храна

Участието в изключително полезния информативен семинар преди отпътуването в София е задължително.

От 2010 година до сега, SEP са завършили общо 6 випуска или 170 участника. Повечето от нашите участници са постигнали или са на път да постигнат съществени неща свързани с тяхното професионално израстване в сферата на бизнеса, лидерството, правителствения и неправителствения сектор. В допълнение, все повече расте броя на хората, които решават да осъществят своята предприемаческа мечта и да започнат свой собствен стартъп (бизнес компания или НПО). Ето и списък на някои от компаниите(които са създали или са част от) на наши участници по програмата:

Добромир Иванов SEP ‘11 Stigni.bg
Евелин Велев  SEP ‘11 Obecto; Useful At Night
Елисар Башир SEP ‘12 Bleuprint
Александър Цветков SEP ‘12 PhantomLogin
Тодор Гигилев SEP ‘12 Dreamix
Александър Димитров SEP ‘11 AYO
Георги Първанов SEP ‘13 GoBox
Емил Горанов SEP ‘11 Zapoznaj.me
Павлина Дешева SEP ‘14 Doglar
Тодор Саракчиев SEP ‘12 Espressimo ; Karikaturi
Владимир Василев SEP ‘14 Jobio
Елена Николова, Искрен Митев, Ясен Русев SEP ‘13 CREO
Асен Георгиев SEP ‘12 BatteryLand
Велико Минков SEP ‘14 Intuitics
Кирил Христов SEP ‘14 CityZen
Петя Камбурова SEP ‘13 и Петър Цачев SEP ‘15 MyOptio
Мартина Радева SEP ‘13 и Бранимир Брозиг SEP ‘14 Irchitect
Маргарит Ралев SEP ‘15 Ralev.com; WiFi; BDG; Localancers; Raz.bg; UMNO
Ива Цолова SEP ‘14 Sitterzone; Zaslushaise
Николай Ангов SEP ‘12, Кръстина Атанасова SEP ‘13 и Николай Петров SEP ‘15 Innoled
Евелина Проданова SEP ‘14 BrainWorkshop
Магдалена Стефанова SEP ‘10 CocoFarm; SofiaNanny
Натанаил Стефанов SEP ‘11 Impressign

Тук може да намерите видео клипове, снимки и статии отразяващи Лятната предприемаческа програма:

SEP 2015 епизод 1 - "New York"

SEP 2015 епизод 2 - "Boston"

SEP 2015 епизод 3 - "San Francisco"

The Successful Entrepreneur (Sofia Echo)

Да сбъднеш американската си мечта ... в България

Наши студенти преминаха бизнес специализация в САЩ

SEP Gallery

The 2010 SEP Experience

SEP First Impressions(Boryana Balkanska & Plamen Mitkov)

A Dream Come True (Velin Koychev)

Thoughts on Saatchi & Saatchi Presentation (Desislava Stoyanova)

По време на миналогодишната програма, участниците споделиха своите впечатления чрез блогове:

SEP 2014 блог

Информация за предприятия и рисков отбори

Припомняне на първата седмица на групата в Babson

Припомняне на модула NYC

За повече информация се свържете с администратора на програмата на адрес: bylp@iie.org.

Q: Мога ли да кандидатствам, ако в момента съм студент втора година?

A: Да, по програмата се изискват две години обучение в България. Ако вече сте във втори курс (като редовен студент, държавна поръчка), можете да кандидатствате, тъй като до началото на програмата, ще завършите втори курс.

Q: Как се определя "засиления интерес към бизнеса или предприемачеството?"

A: Лятната предприемаческа програма е предназначена да обучи лица с различен образователен профил как да бъдат предприемачи и да разработват бизнес план. Ето защо, макар че не се изисква кандидатите за програмата да имат образование в областта на бизнеса или икономиката, от тях се очаква да проявяват изключителен интерес да се научат как да стартират свой собствен бизнес.

Q: Кои разходи ще бъдат покрити?

A: Благодарение на щедростта на фондация „Америка за България” (ABF) се покриват всичките ви разходи, свързани с програмата, включително самолетните билети за вътрешните и международни полети, наземен транспорт, настаняване, храна, както и за обучението във водещи бизнес училища в САЩ.

Q: Ще имам ли възможност за самостоятелни пътувания по време на програмата?

A: Не! Лятната предприемаческа програма предвижда изключително натоварена групова работа. Поради тази причина няма да имате възможност за частни пътувания по време на програмата.

Q: Мога ли да кандидатствам за Лятната предприемаческа програма, ако в момента участвам в програмата „Еразъм”?

A: Не! Към момента на кандидатстване за Лятната предприемаческа програма, трябва да живеете и да учите в акредитиран ВУЗ в България.

Q: Задължителен ли е семинарът за предварително ориентиране?

A: Да, ако сте сред избраните участници в Лятната предприемаческа програма, вашето участие в семинара за предварително ориентиране е задължителен. Моля, забележете, че ако в този момент не сте в България, ще се наложи сами да си организирате и платите пътните разходи, за да посетите семинара.

© 2016 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.