สถาบันการศึกษานานาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชั้น 6 อาคารมณียาเซ็นเตอร์เหนือ
518/3 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2652 0653
โทรสาร. 0 2652 0633
อีเมล: SEAinfo@iie.org

Facebook Follow IIE Southeast Asia on Facebook

วิธีเดินทางมาไอไออีที่สะดวกที่สุดคือ นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสมาที่สถานีชิดลม และออกทางออกที่ 2


ดาวน์โหลดแผนที่ ที่นี่ (59.3 KB, PDF)

 


Staff

ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค:
Jonathan Lembright

แผนก Outreach และ Marketing:
Jessica Loh, Director

โปรแกรม NYUAD และ Schwarzman Scholars:
Lauren Parsons, Senior Outreach Officer
Charles Hornstra, NYUAD Outreach Officer
Saithip Wotong, Outreach Coordinator
Siraphassorn Paluga, Program & Administrative Coordinator

แผนกประเมินผลการทดสอบภาษาอังกฤษ:
Sinchai Lekwanitchakul, Marketing Officer
Tanashot Katawaytitatham, Senior Program Assistant

แผนกทุนการศึกษา:

Maytiwa Thavornpinittham, Program Officer
Benjarat Noppornprom, Program Assistant

แผนกการเงินและการบัญชี:
Sarinthorn Jedsadaapimuk, Sr Accountant & Administrative Officer
Piyawan Imsuriyavong, Accounting Assistant