Асоциацията на българските лидери и предприемачи

Асоциацията на българските лидери и предприемачи (Association of the Bulgarian Leaders and Entrepreneurs (ABLE) е неправителствена организация, основана от алумни на програма „Младите лидери на България“ (Bulgarian Young Leaders Program (BYLP). Мисията на организацията е да развива активно гражданско общество, да вдъхновява лидерство и да разпространява предприемаческата култура в България.

ABLE