Често задавани въпроси

Как протича процеса по кандидатстване?

Какви са основните параметри на добра кандидатура според комисията по избор?

Ако бъда избран да участвам по програмата, трябва ли да взема участие във всички допълнителни събития?

Ако не бъда избран/а тази година, мога ли да кандидатствам отново следващата година?

Ако вече съм участвал/а в една от предлаганите програми, мога ли да кандидатствам и участвам в друга?


Въпрос: Как протича процеса по кандидатстване?

Отговор: Процесът на подбор за всяка от програмите е строг и силно конкурентен. Като цяло, процесът на селекция се състои от няколко фази:

След крайния срок за подаване на кандидатури, IIE преглежда всички получени документи, за да гарантира, че те отговарят на съответните изисквания и предварителни критерии за участие в програмата (моля, проверете раздел "Критерии" по всяка програма). Непълни кандидатури няма да се четат и разглеждат от комисията за подбор.

След цялостна проверка на кандидатурите, IIE ги предава на независима комисия за избор на кандидатите. Комисията, която се наблюдава от IIE, започва да чете, преглежда и оценява всяка кандидатура чрез комплексна система за оценка.

След като всички кандидатури са разгледани и оценени, най-добрите 25% от кандидатствалите се канят на персонално интервю с комисията по избор на кандидатите. За „Лятна предприемаческа програма” и „Обучение за обещаващо лидери в образованието”, кандидатите се канят на TOEFL ITP тест, който се администрира и заплаща от нашата програма. След като всички интервюта са минали и оценени, комисията по избор на кандидатите осъществява финална дискусия и определя финалните участници по съответните програми.

back to top


Въпрос: Какви са основните параметри на добра кандидатура според комисията по избор?

Отговор: Комисията по избор на кандидатите търси изключителни кандидати, които са умни, с ясни амбиции и желание за професионално развитие и решени да изградят по-добро бъдеще за България.

back to top


Въпрос: Ако бъда избран да участвам по програмата, трябва ли да взема участие във всички допълнителни събития?

Отговор: Да, ако бъдете избран/а да участвате по наша програма, следва да положите усилия и ангажимент да участвате в допълните събития, като семинар по ориентация преди заминаване по програмата или други свързани събития след приключване на програмата в САЩ.

back to top


Въпрос: Ако не бъда избран/а тази година, мога ли да кандидатствам отново следващата година?

Отговор: Да, ако предварителните критерии отговарят на Вашата кандидатура и следващата година, може отново да кандидатствате.

back to top


Въпрос: Ако вече съм участвал/а в една от предлаганите програми, мога ли да кандидатствам и участвам в друга?

Отговор: Не. За да се гарантира, че възможно най-много българи, имат възможност да участват в нашите програми, участници, които вече са били по една от програмите нямат право да кандидатстват по друга.

back to top