Ethiopia

Ethiopia Tilahun
Programme Officer
P.O. Box 586 code 1110
Addis Ababa, Ethiopia
Office Tel: +251 116 63 37 73 / +251 116 63 37 74 / +251 116 63 37 65
E-mail: etilahun@iie-ethiopia.org