สถาบันการศึกษานานาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1374

สถาบันการศึกษานานาชาติในประเทศไทย

สถาบันการศึกษานานาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทำงานด้านการศึกษามากว่า 50 ปี ในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีทางด้านวัฒนธรรม และเปิดโอกาสด้านการพัฒนาทางการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถาบันการศึกษานานาชาติคือใคร

สถาบันการศึกษานานาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพฯ เปิดทำการเมื่อปี 1962 ซึ่งเป็นสำนักงานภูมิภาคแห่งแรกในเอเชีย โดยสำนักงานในกรุงเทพฯ ให้บริการด้านการศึกษา และเป็นศูนย์สอบวัดระดับมาตรฐานต่าง ๆ แก่นักเรียนนักศึกษา ที่ปรึกษา นักการศึกษาในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยสำนักงานไอไออีในกรุงเทพฯ ยังได้รับสิทธิเป็นผู้แทนของ ETS (Educational Testing Service) ในการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP และดูแลโครงการทุนการศึกษาต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

2019 Summit Facebook Icon  Follow IIE Southeast Asia on Facebook

Sponsors and Partners

  • ETS logo
  • General Electric logo
  • SMBC logo
  • NYU Abu Dhabi logo
  • Prometric Test Center logo
  • Schwarzman Scholars logo