สถาบันการศึกษานานาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทำงานด้านการศึกษามากว่า 50 ปี ในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการของเรา:

Fellowship and Scholarship Management

GE Foundation Scholar Leaders
BP/NOC Workforce Readiness Program
SMBC Global Foundation Scholarship
SUNCOR Master’s Scholarship

Global Outreach

Schwarzman Scholars
NYU Abu Dhabi

International Education Services

  • University Partnerships
  • Student Placement Services
  • Custom Learning Programs
  • English Assessment