สถาบันการศึกษานานาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชั้น 6 อาคารมณียาเซ็นเตอร์เหนือ
518/3 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2652 0653
โทรสาร. 0 2652 0633
อีเมล: SEAinfo@iie.org

Facebook Follow IIE Southeast Asia on Facebook

วิธีเดินทางมาไอไออีที่สะดวกที่สุดคือ นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสมาที่สถานีชิดลม และออกทางออกที่ 2


Staff

Charles Hornstra, Education USA REAC - Southeast Asia
Piyawan Imsuriyavong, Accounting Assistant
Tanashot Katawaytitatham, Senior Program Assistant - ETS Assessment Services
Sinchai Lekwanitchakul, Senior Officer - ETS Assessment Services
Jonathan Lembright, Head - Southeast Asia
Benjarat Noppornprom, Program Assistant - Strategic Initiatives
Siraphassorn Paluga, Outreach & Selection Coordinator
Thipawan Phophong, Office Assistant
Kendall Quisenberry, International Outreach and Recruitment Officer
Sununta Trakulsap, Finance & Office Operations Manager
Saithip Wotong, Outreach & Selection Coordinator